ശാസ്ത്രോല്‍സവം


ചൊക്ലി  ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോൽസവം 2016-'17

Kariyad Nambiars HSS

 results

4.work experience fair
5.it fair

Participants list for Higher level Competition

4.work experience fair
5.it fair

school wise points


1.maths fair         
2.science fair
3.social science fair
4.work experience fair           
5.it fair
             UP
             HS
             HSSവിജയികൾക്ക്  അനുമോദനങ്ങൾ ........

 

1 comment:

  1. വിജയികൾക്ക്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ

    ReplyDelete